Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Samhällets krisberedskap

FRO utbildar frivilliga förstärkningsresurser inom ledningsstöd och samband för samhällets krisberedskap. Våra uppdragsgivare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska kraftnät och Trafikverket samt länsstyrelser och kommuner. Personalen får utbildning och övning samt tecknar avtal om medverkan genom FRO. Aktuella kurser hittar du i utbildningskatalogen.

Kontakta FRO om du har några frågor!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök