Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sommarstängt

Nu avslutar vi strax vårterminen i FRO Svartlösa-Öknebo.

Onsdagen den 15:e juni, har vi ett styrelsemöte åtföljt av korvgrillning. Sedan stänger vi våra "Öppna Onsdags" kvällar, men vi är tillbaka i slutet av augusti.

Notera att viss aktivitet kan ske trots att vi har "sommarstängt" 

Avslutning med strandstädning + korvgrillning 7:e juni - JK National

 

Skogsbrand utan radiotäckning – Molos gör skillnad!

Vid skogGranbodasbranden i Granboda utanför Ånge var möjligheterna till radiokommunikation genom ordinarie kanaler starkt begränsade. Räddningsledaren (Medelpads Räddningstjänstförbund) kontaktade därför FRO för att få förstärkning från Molos. En hemställan till Svenska Kraftnät beviljades snabbt och insatsen kunde dras i gång.

Uppdraget gick till Molos 2 i Njurunda, som redan hade sänt personal till garaget för att se över att allt var i sin ordning inför det eventuella uppdraget. Transport av bandvagnen förbereddes och efter mottaget klartecken lastas utrustning och materiel samt bandvagnen lastas på lastbil och resan mot Ånge påbörjas.

Parallellt upprättas kontakt med räddningstjänsten för utbyte av kontaktuppgifter och positioner. Även SOS Alarm kontaktas för att diskutera och sjösätta lämpliga kombineringar av RAPS- och INSATS-talgrupper Rakel för att kunna göra nytta med de gateway-lösningar som Molos har. Anställningsavtal ”benficksavtal” upprättas via mejl och logi löstes vid midnatt med ett av hotellen i Ånge.

Med en gateway upprättad övergår verksamheten för Molos i övervakning av driften samt viss utlåning av bärbara Rakelterminaler. Vid 22-tiden är räddningsinsatsen avslutad och strax innan midnatt har Molosgruppen återställt utrustning och rullar mot hotellet i Ånge.

Bild Per Skiöld upprättar en gateway. Foto: Per-Anders Silén.

Sambandsenheter för samhällets krisberedskap utbildas i Höllviken

2021 Sbop2LSambandsoperatörer och sambandsledare utbildas vid kurser på Höllviksnäs kursgård i Skåne. De ska ingå i sambandsenheter som FRO rekryterar och utbildar för länsstyrelser, regioner och kommuner. Enheterna förstärker ordinarie resurser både vid kris och vid höjd beredskap för att skapa uthållighet. Exempel på roller i enheten kan vara sambandsoperatör, sambandsledare eller sakkunnig. Även personal för hantering av signalskydd kan ingå.

Sambandsoperatörerna lär sig att upprätta och betjäna olika sambandsmedel, upprätta sambandscentral samt att föra lägeskarta, medan sambandsledarna fokuserar på att leda enhetens verksamhet, planera samband och samverka med uppdragsgivaren.   

FRO följer krav från uppdragsgivarna samt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Med anledning av rådande pandemi har många av årets kurser ställts in eller flyttats till senare tillfällen. Andra kurser kan genomföras, men då med tydliga restriktioner för såväl kursdeltagare som instruktörer.

Är du intresserad av att vara en del av samhällets krisberedskap och vill göra en insats? Vill du veta mer om hur man använder frivilliga förstärkningsresurser? Kontakta FRO här!

FRO stödjer samhället med vaccinationsvärdar

Sedan någon vecka pågår ett uppdrag i Östergötland där FRO bidrar. Detta är ett av många bra exempel på hur föreningen kan stödja samhället.

Det var självklart för FRO Östergötland att ställa upp när Region Östergötland behövde hjälp, även om uppdraget inte direkt ligger inom vårt normala kompetensområde.

Uppdraget handlar om att hjälpa till som vaccinationsvärdar vid de stora vaccinationscentralerna som finns i Östergötland. För FRO del handlar det framförallt om den i Norrköping.

vaccinationsvardar f41 Hugo, Andreas och Stefan var dagens vaccinationsvärdar och några av de FRO:are som deltar i insatsen.

Läs mer...

FRO fyller 75år!

FRO FlaggaMåndagen den 17 maj är en stor dag för FRO. För 75år sedan anslöt sig den första medlemmen sprungen ut försvarsviljan efter andra världskriget.

Medlemmar i FRO ansluter sig till föreningen för att vara med och bidra till ett tryggare land att leva i. Dels genom att delge totalförsvarsinformation till medlemmar och allmänheten, dels genom att rekrytera och utbilda avtalspersonal till olika befattningar inom både det civila och militära försvaret.

FRO deltar även i fredstida kriser och stödjer samhällets behov.  Vi förvaltar kunskap om kommunikationssystem, metoder och ledarskap som tillsammans är nyckelroller i flertalet scenarion.  

Artikel finns även på Försvarsmaktens hemsida

Vill du också vara med och bidra? Tveka inte, sök medlemskap och stärk totalförsvaret tillsammans med oss!

Fredrik Färnqvist
Generalsekreterare

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök